Teoria modernizacji

Teoria ta, w odpowiedzi na pytanie o źródła ekonomicznego, cywilizacyjnego i społecznego zacofania poszczególnych obszarów globu formułuje zespół hipotez, zgodnie z którymi zacofanie czy rozwój są przede wszystkim sprawą wewnętrznej polityki poszczególnych obszarów czy państw. Rozwój ma zależeć od stworzenia odpowiednich dla niego warunków utożsamionych z warunkami, w ramach których rozwinął się kapitalizm w świecie euroatlantyckim. W tym paradygmacie zacofanie poszczególnych obszarów globu wobec jego najbardziej rozwiniętych części, wynika z ich "późnego startu" w procesie modernizacji bądź błędnych koncepcji rozwoju przyjętych przez ich elity. [s.66]

J. Mejmurek, PRL jako projekt modernizacji peryferyjnej, J. Majmurek, P. Szumlewicz, PRL bez uprzedzeń, Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", Warszawa 2010.